Behandeling

terug

Een beenamputatie is een ingrijpende gebeurtenis met grote gevolgen voor uw leven en dat van uw naasten. De amputatie heeft o.a. invloed op uw balans, het staan, lopen, jezelf kunnen verplaatsen en daarmee op veel alledaagse bezigheden zoals persoonlijke verzorging, werk en hobby's.

De gevolgen van een beenamputatie zijn voor iedereen anders. Iedere revalidant heeft zijn eigen achtergrond en persoonlijke hulpvragen. Ons revalidatieprogramma is erop gericht om u weer zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren in het dagelijks leven. Dit kan zowel met als zonder prothese en het gebruik van een loophulpmiddel. Ook is er aandacht voor emoties en verwerking.

Behandeling
Het revalidatietraject kent een aantal fases.

In de eerste fase staan een goede wondgenezing, het optimaal vormen van de stomp en het uitvoeren van activiteiten zonder prothese centraal. U krijgt informatie en adviezen t.a.v. stompverzorging, oefeningen om spierkracht en mobiliteit te optimaliseren en evt. hulp bij praktische zaken zoals vervoer en aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen.

Zodra de wond is genezen en als een prothese haalbaar en wenselijk is, start u met de prothesefase. Het behandelteam besluit in samenspraak met u welke prothese gezien de persoonlijke wensen en mogelijkheden het meest geschikt is voor u. In deze fase leert u in uw eigen tempo wennen aan het dragen van en functioneren met een prothese in de thuissituatie en eventueel werksituatie.

Behandelteam
Tijdens uw revalidatie wordt u begeleid door een gespecialiseerd behandelteam dat, onder leiding van de revalidatiearts, samenwerkt om u een passend revalidatieprogramma te bieden. 
Dit behandelteam kan bestaan uit een:

  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Medisch maatschappelijk werker
  • Instrumentmaker

Verwijzing
Een verwijzing naar de revalidatiearts kan plaatsvinden via de behandelend specialist of huisarts.
Als u voor het eerst naar de revalidatiearts komt, neemt u dan uw actuele medicatie of medicatiepaspoort, uw verzekeringsgegevens en een geldig legitimatiebewijs mee.