Voetproblemen

De revalidatiearts zal samen met u bekijken waarom u voetproblemen heeft en zo nodig aanvullend onderzoek doen. Als medisch specialist zal hij/zij u dan een passend advies geven. Soms schakelt de revalidatiearts het behandelteam in om nader onderzoek te doen naar het lopen en staan.

Vaak wordt de orthopedisch schoenmaker betrokken voor het maken van een goede steunzool en het maken van een goed passende (maat)schoen.

Het is van belang dat u op het moment dat u een schoen of steunzool voorgeschreven krijgt deze goed uitprobeert. Op het spreekuur kan  de revalidatiearts dan samen met de orthopedisch schoenmaker uw opmerkingen en aanwijzingen vertalen in aanpassingen die u nog beter helpen bij uw voetklachten.

Behandelteam

Tijdens uw revalidatie wordt u zo nodig begeleid door een gespecialiseerd behandelteam, dat samenwerkt om u een passend revalidatieprogramma te bieden en met u te evalueren of de schoenen een passende oplossing zijn voor uw klachten.

 Dit behandelteam onder leiding van de revalidatiearts kan bestaan uit een:

  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut
  • Orthopedisch instrumentmaker
  • Orthopedisch schoenmaker
  • Psycholoog