Spierziekten

terug

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een ziekte waarbij motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de hersenen afsterven. Progressieve spinale musculaire atrofie (PSMA ) en Primaire laterale sclerose (PLS) zijn hieraan verwante ziektebeelden. De ziektebeelden zijn progressief, dat wil zeggen dat de gevolgen van de spierziekte steeds verder toenemen door afname van de lichaamsfuncties. Doordat motorische zenuwcellen afsterven, worden hersensignalen niet meer goed doorgegeven aan de spieren. De spieren worden hierdoor zwakker en soms ook stijver.  

De klachten die kunnen ontstaan zijn ingrijpend en vaak op verschillende domeinen. Zo kunnen mensen moeite krijgen met bewegen, ademen, slikken, spreken, cognitieve problemen ervaren (problemen met het denken) en/of veranderen van gedrag.

De achteruitgang bij ALS, PSMA en PLS is helaas niet tegen te gaan. Hoe snel de achteruitgang gaat, verschilt per persoon en per ziektebeeld. In de folder kunt uw meer informatie vinden over de verschillende ziektebeelden en de gevolgen hiervan.

Het Bravis ziekenhuis biedt multidisciplinaire revalidatie aan voor patiënten met ALS, PSMA en PLS. Een specialistisch behandelteam begeleidt u en uw naasten tijdens het verloop van uw ziekte. Zoals bovenstaand beschreven, zijn deze ziektebeelden helaas niet te genezen en zal de achteruitgang steeds verder gaan. De begeleiding is gericht op het zo goed en zo lang mogelijk kunnen blijven functioneren in uw eigen omgeving en daarnaast richten wij ons op kwaliteit van leven. De leden van het ALS behandelteam ondersteunen u en uw naasten hier zo goed mogelijk bij. Ieder lid van het ALS behandelteam levert vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid een bijdrage.

Uw hulpvraag en uw behandeldoelen geven richting aan het revalidatietraject bij ALS, PSMA en PLS. Samen met het specialistische behandelteam, de revalidatiearts en uw naasten stellen we behandeldoelen op. De behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op spreken, slikken, voeding, gewicht, ademhaling, bewegen, verplaatsen en dagelijkse verzorging. Vaak is het nodig advies en begeleiding te geven bij het inzetten van hulpmiddelen en aanpassingen. Het behandelteam probeert u zo goed mogelijk te begeleiden bij de toename van de beperkingen en ook bij het voorbereiden op de toekomstige verslechtering.

Meer inhoudelijke informatie is te lezen in onze folder Poliklinische revalidatie bij een spierziekte.