Behandeling

terug

Als u bekend bent met langdurige pijn, ervaart u waarschijnlijk dat uw klachten een grote rol spelen in uw leven. Wanneer pijn langer dan drie maanden aanwezig is, noemen we dit chronische pijn. Chronische pijn kan leiden tot beperkingen in uw dagelijks functioneren. Dit heeft vaak gevolgen voor u als persoon, voor uw gezin, uw werk en uw vrijetijdsbesteding.

 

Revalidatie bij pijnklachten
Ons medisch specialistische revalidatieprogramma is bedoeld voor patiënten die langere tijd te kampen hebben met pijnklachten waarvoor geen andere medische behandeling mogelijk is. Op basis van het intakegesprek bij de revalidatiearts en de pijnscreening bij (psychosomatisch) fysiotherapeut/ergotherapeut en medisch maatschappelijk werker, krijgt u advies over een revalidatietraject dat mogelijk volgt.

Samen met u stemmen we af welk programma het beste bij u past: een ‘behandeling op maat’. Tijdens de revalidatie werken we aan een toename van kwaliteit van leven en leert u om te gaan met chronische pijn en een nieuw evenwicht te vinden in uw dagelijks leven. Gedurende de revalidatie wordt veel van u gevraagd. U bereikt het meest door zelf actief aan de slag te gaan met de aangeboden handvatten. De therapeuten zullen u ondersteunen en coachen. Er zal aandacht zijn voor fysieke oefeningen, ontspanning, een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, emoties, assertiviteit, communicatie, acceptatie en verwerking.

Behandelteam
Tijdens uw revalidatie wordt u begeleid door een gespecialiseerd behandelteam, dat samenwerkt om u een passend revalidatieprogramma te bieden.

Het behandelteam, onder leiding van de revalidatiearts, kan bestaan uit een:

  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut
  • Medisch maatschappelijk werker
  • Medisch Psycholoog

Verwijzing
Een verwijzing naar de revalidatiearts kan plaatsvinden via de behandelend specialist of huisarts. Als u voor het eerst naar de revalidatiearts komt, neemt u dan uw actuele medicatie of medicatiepaspoort, uw verzekeringsgegevens en een geldig legitimatiebewijs mee.

Meer inhoudelijke informatie is te lezen in onze folders Interdisciplinair revalidatieprogramma pijn en Module aandacht en ontspanning.