Behandeling

terug

Als gevolg van de oncologische behandelingen kunt u last hebben van verschillende klachten. Als het gaat om fysieke klachten kunt u denken aan vermoeidheid, gewrichtsklachten, pijnklachten, kracht- en/ of conditieverlies. Ook kan het zijn dat u andere problemen ervaart, zoals angst, somberheid, onzekerheid of concentratieproblemen.

Revalidatie kan helpen om uw klachten te verminderen of er mee om te leren gaan. De eerste afspraak zal u met de revalidatiearts hebben, welke een behandeladvies zal geven. Dit advies kan zijn dat u verwezen wordt naar een gespecialiseerde fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog bij u in de buurt. Het kan ook zijn dat dat u in aanmerking komt voor medisch specialist oncologische revalidatie op de revalidatieafdeling van het Bravis ziekenhuis. 

Binnen het revalidatieprogramma gaan we met een gespecialiseerd team uw problemen in kaart brengen en zullen we hier een persoonlijk behandeltraject aan koppelen. De start van het programma is individueel en bij de eerste afspraken zullen er diverse tests en vragenlijsten afgenomen worden om uw uitgangspositie in kaart te brengen. Later in het programma kunnen deze tests en vragenlijsten herhaald worden om te evalueren hoe het gaat. Indien nodig kan het programma vervolgens aangepast worden. Naarmate u enige tijd bezig bent met het programma kunnen sommige afspraken in groepsverband gepland worden. Dit is uiteraard ook afhankelijk van uw eigen wens en behoefte en gaat altijd in onderling overleg. 

Behandelteam
Het gespecialiseerde behandelteam onder leiding van de revalidatiearts kan bestaan uit een:
- Ergotherapeut
- Fysiotherapeut
- Medisch maatschappelijk werker
- Psycholoog
- Life coach
- Diëtist
- Logopedist
Afhankelijk van uw problemen en hulpvragen zal bepaald worden welke specialismen ingezet zullen worden.

Hoe verder na revalidatie?
Meestal duurt het revalidatieprogramma 12 weken. Na deze 12 weken zullen we samen met u bekijken of er nog verdere begeleiding nodig is en welke vorm van begeleiding het beste bij u past. 

Verwijzing
Een verwijzing naar de revalidatiearts kan plaatsvinden via de behandelend specialist, de life coach of huisarts.
Als u voor het eerst naar de revalidatiearts komt, neemt u dan uw actuele medicatie of medicatiepaspoort, uw verzekeringsgegevens en een geldig legitimatiebewijs mee.