Ik (12 - 18 jaar)

terug

Bij het ouder worden, wordt het steeds belangrijker om eigen regie te hebben waar mogelijk. Het maken van eigen keuzes (wel of niet in samenspraak met ouders of professionals) zorgt voor een positief zelfbeeld en kracht. Het is belangrijk naar de mogelijkheden te kijken en te leren vertrouwen op je eigen kunnen. Kinderrevalidatie kan helpen bij deze ontwikkeling.

Een aantal thema's zijn belangrijk bij het volwassen worden:

 • zelfmanagement
 • ken jezelf
 • communicatie

Veel van deze thema's komen terug tijdens het traject dat gevolgd wordt binnen de kinderrevalidatie. Wij maken indien gewenst gebruik van de groeiwijzer en transitieplannen. Op de website van Op eigen benen is veel belangrijke informatie te vinden.

Bron afbeelding: Op eigen benen.

Jongerenpanel Zorg én Perspectief heeft een mooie video gemaakt over KRACHT bij jongeren met een (chronische) aandoening. 

 

Vragen die jij / u als ouder kunt hebben:

 • Wat zijn de gevolgen van de aandoening of beperking voor de toekomst?
 • Hoe leg ik aan anderen uit wat ik heb?
 • Welke behandelmogelijkheden zijn er?
 • Kan ik in aanmerking komen voor extra hulp of ondersteuning?
 • Welke wet- en regelgeving zijn voor mijn kind van toepassing?
 • Wat kan ik later worden?

Binnen ons revalidatieteam kunnen wij begeleiden en ondersteunen door:

 • Het inzichtelijk maken van de aandoening of beperking en de gevolgen voor de toekomst.
 • De mogelijkheid voor u als ouders en voor uw kind om te praten over wat de impact is voor jullie om te leven met de aandoening of beperking.
 • Het informeren over verschillende behandelmogelijkheden om daarmee een beter onderbouwde keuze te maken
 • Het informeren over wet- en regelgeving en begeleiding bij de aanvraag voor voorzieningen of het doorsturen naar andere instanties om u daarbij te ondersteunen.