Kinderteam Bravis Kinderrevalidatie

terug

Ons volledige team kinderrevalidatie bestaat uit de kinderrevalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, medisch maatschappelijk werker, medisch psycholoog (danwel orthopedagoog) of kind- en jeugdpsycholoog, diëtist, en - in het geval van onze integrale peutergroep - pedagogische medewerker. We werken nauw met elkaar samen. 

Kinderrevalidatiearts

Wanneer uw kind wordt verwezen naar de afdeling kinderrevalidatie, komt u voor een intake bij een kinderrevalidatiearts. Tijdens de intake wordt samen met u en uw kind een plan gemaakt wat het revalidatieteam gaat doen en wie daarbij betrokken worden. Soms komt uw kind maar een paar keer bij de kinderrevalidatiearts en soms wordt gekozen voor bijvoorbeeld een halfjaarlijkse controle gedurende een langere periode.

De kinderrevalidatiearts is verantwoordelijk voor het te volgen behandelplan, hij of zij stuurt het behandelteam aan en is het centrale aanspreekpunt voor kind en ouder. Daarnaast is de revalidatiearts verantwoordelijk voor een aantal medische zaken.

 • revalidatie (6 van 6).jpg

  Alice Bickerstaffe

  Revalidatiearts

  BIG-nummer 99909853701
 • revalidatie (1 van 6).jpg

  Leonie van Immerseel

  Revalidatiearts

  BIG-nummer 39915926201

Kinderfysiotherapeut

De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Ieder op zijn eigen tempo. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun motoriek en zintuigen. Wanneer dit niet vanzelf gaat, kunnen kinderen thuis, op school en/of op de sportvereniging niet gemakkelijk meekomen met leeftijdsgenootjes. 

Onze kinderfysiotherapeut heeft aandacht voor het motorisch functioneren, conditie en kracht, houding en beweging en sport. Ook wordt advies en begeleiding gegeven bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen, zoals een loophulpmiddel of statafel.

 • Anita van Delft.jpg

  Anita van Delft

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 49033667804
 • Annelies Sonverijn-Dubbelman fysiotherapeut mytylschool.jpg

  Annelies Souverijn

  Fysiotherapie

  BIG-nummer 39033506504
 • Desiree schuurbiers kinderfysiotherapeut mytylschool.jpg

  Desiree Schuurbiers

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 69910169604
 • Dick Krabbedam.jpg

  Dick Krabbendam

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 99034218704
 • Grads Doeve.jpg

  Grads Doeve

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 79033472904
 • Heleen Jansen fysiotherapeut mytylschool.jpg

  Heleen Jansen

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 19065527504
 • Jacqueline de Boer mytylschool.jpg

  Jacqueline de Weerdt

  Fysiotherapeut

 • Margitte Knipscheer.jpg

  Margit Knipscheer

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 79034150704

Ergotherapeut

Onze ergotherapeut richt zich op het verbeteren van activiteiten van het dagelijks leven en het stimuleren van de ontwikkeling van een kind. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn hierbij erg belangrijk.

Er wordt gewerkt aan de fijne motoriek, cognitieve- en spelontwikkeling, prikkelverwerking en zelfredzaamheid bij ADL taken en arbeid. Ook wordt advies en begeleiding gegeven bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, woonvoorzieningen of bijvoorbeeld een aangepaste fiets.

 • Leontine Meeder.jpg

  Leontine Meeder

  Ergotherapeut

 • Lieke Blom ergotherapeut mytylschool.jpg

  Lieke Blom

  Ergotherapeut

 • Maaike Bellemakers ergotherapeut.jpg

  Maaike Bellemakers

  Ergotherapeut

 • Margreet van Maastricht ergotherapeut mytylschool .jpg

  Margreet van Maastricht

  Ergotherapeut

 • Renato Corrias ergotherapeut mytylschool.jpg

  Renato Corrias

  Ergotherapeut

 • Wilma Buijs.jpg

  Wilma Buijs

  Ergotherapeut

Logopedist

Onze logopedist onderzoekt, stimuleert en geeft adviezen over de ontwikkeling van het kind op het gebied van spraak, taal, eten en drinken, gehoor, stem en diverse vormen van ondersteunde communicatie.

Een aparte specialisatie binnen de logopedie is de preverbale logopedie, bedoeld voor kinderen met eet- en drinkproblemen. Dit kan drinken uit de fles of beker zijn, maar ook het eten van vaste voeding. De logopedist kan bijvoorbeeld helpen als  een kind moeite heeft met kauwen of als hij zich regelmatig verslikt. De preverbaal logopedist onderzoekt waarom een kind niet wil of kan eten of niet durft te eten en maakt samen met u als ouder een behandelplan. 

 • Annemarie bierbooms logopedist mytylschool.jpg

  Annemarie Bierbooms

  Logopedist

 • Anous Vonk.jpg

  Anoes Vonk

  Logopedist

 • Daphne van Schilt- van Dijk logopedist.jpg

  Daphne van Schilt

  Logopedist

 • Gerina Hitzert logopedist .jpg

  Gerina Hitzert

  Logopedist

 • Kathelijne Lambregts-Duijvenstein logopedist mytylschool.jpg

  Kathelijne Lambregts

  Logopedist

 • leontine Heldens.jpg

  Leontien Heldens

  Logopedist

 • Nicole Dekkers.jpg

  Nicole Dekkers

  Logopedist

 • Sanne Segers.jpg

  Sanne Segers

  Logopedist

Medisch maatschappelijk werker

Onze medisch maatschappelijk werker geeft kortdurende hulpverlening op psychosociaal, relationeel en maatschappelijk gebied. Ook wordt er begeleiding geboden aan ouders ten aanzien van gedrags- of opvoedingsproblemen, dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en verwerkings- en acceptatieproblematiek.

Het versterken van de competenties van de ouders en het gezin staat in deze centraal. Er wordt gekeken naar het vergroten van de eigen kracht van het gezin, eventueel door inzetten van het eigen netwerk of doorverwijzing naar externe hulpverlening. Daarnaast is er aandacht voor het bieden van materiële hulpverlening, zoals het geven van informatie, ondersteuning bij de aanvraag van (her) indicaties en praktische wet- en regelgeving.

 • Annemarie Jansen Maatschappelijk werker mytylschool.jpg

  Annemie Jansens

  Medisch Maatschappelijk werker

 • Diana de Jong.jpg

  Diana de Jong

  Medisch maatschappelijk werker

 • Kim Valk.jpg

  Kim Valk

  Medisch Maatschappelijk werker

 • Rosanne Stoffer.jpg

  Rosanne Stoffer

  Medisch maatschappelijk werker

Kind - en jeugdpsycholoog

Onze kind- en jeugdpsycholoog onderzoekt wat er speelt op kindniveau, maar ook wat er aan de hand is in de interactie met diens omgeving. Zij brengt in kaart: wat heeft dit kind, in dit gezin en in deze omgeving nodig. Ook kan het ontwikkelingsniveau van een kind worden onderzocht.

De dynamiek achter gedrag wordt verhelderd. Ze zorgt ervoor dat duidelijk is wat het kind drijft en werkt doelgericht aan het herstellen van de nieuwsgierigheid en de compassie van opvoeders (ouders, leerkrachten) voor het kind.

De kind- en jeugpsycholoog kan handelingsadviezen bij specifieke problemen geven, maar geeft ook adviezen bij ‘alledaagse’ opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek, zoals bijvoorbeeld: "wat moeten we met een kind dat pest of gepest wordt?".

 • Annemieke.jpg

  Annemieke Snelleman

  Kind- en jeugdpsycholoog

 • Rooij, S. de. Medische psychologie.jpg

  Sanne de Rooij

  Gezondheidspsycholoog

Diëtist

Wanneer de groei van uw kind niet goed gaat, of wanneer er andere problemen zijn betreft het eten en/of drinken, kan onze diëtist een helpende hand bieden. De diëtist is deskundig in advies geven over de problematiek van de voeding in relatie tot groei en metabole stoornissen of andere ziekten. 

De diëtist kan op verschillende gebieden adviseren en meedenken vanuit hun expertise en deskundigheid bij voedings- of eetproblemen, flesvoeding of gebruik van drink- en sondevoeding, advies over gezonde voeding en vragen over groei en gewicht.

 • Charissa Boshouwers.jpg

  Charissa Boshouwers

  Dietist

 • Inge de Kok.jpg

  Inge de Kok

  Dietist

 • Judith Diepenmaat.jpg

  Judith Diepenmaat

  Diëtist

 • Revalidatie medewerkers (11 van 8).jpg

  Ester Okkerse

  Diëtist

Secretariaat en planning

De planner / secretaresse is de eerste aanspreekpersoon voor de afdeling kinderrevalidatie. Ze handelt inkomende communicatie (zoals telefoon, mail en post) af, maakt en verzet afspraken en is in grote lijnen betrokken bij alle processen. 

 • Eugenie Schepers.jpg

  Eugenie Schepers

  Secretariaat en planning

 • Hester Post.jpg

  Hester Post

  Secretariaat en planning

 • Miryam Devisch.jpg

  Miryam Devisch

  Secretariaat en planning

 • Natalie Hamer.jpg

  Natalie Hamer

  Secretariaat en planning

 • Natasje Donkers, secretaresse.jpg

  Natasja Donkers

  Secretariaat en planning

Management

De zorgmanager en teamleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van optimale revalidatiezorg binnen het team Kinderrevalidatie.

 • Marieke Schreuders, teamleider.jpg

  Marieke Schreuders

  Teamleider Kinderrevalidatie

 • Casper Kemps, leidinggevende.jpg

  Casper Kemps

  Teamleider Neurologie & Kinderrevalidatie

 • Peter Reijnaars.jpg

  Peter Reijnaars

  Zorgmanager Revalidatie