Medisch psycholoog

Soms kan een ziekte, handicap of pijn leiden tot veranderd gedrag, denken of veranderingen in emoties. De medisch psycholoog kan u en eventueel uw familieleden hierin inzicht geven en advies en begeleiding geven hoe hiermee om te gaan. Dit kan zowel voor kinderen als voor volwassenen. Steeds staat de relatie tussen lichaam en geest centraal.

De medisch psycholoog kan in het kader van de revalidatiebehandeling meebehandelen en/of een psychologisch onderzoek doen. Het psychologisch onderzoek en de begeleiding kan zich richten op cognitieve stoornissen (zoals concentratie- of geheugen of denkproblemen) bijvoorbeeld na een herseninfarct, hersenkneuzing of hersenziekte. Of het onderzoek kan zich richten op emotionele klachten zoals angst, somberheid en verwerkingsproblemen.