Mytylschool

Als revalidatieteam zijn wij ook werkzaam op de Mytylschool Roosendaal en de Therapeutische peutergroep (TPG). Wij werken hier met een multidisciplinair team dat bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, orthopedagoog, orthopedisch instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker. In samenwerking met de school zorgen wij voor een optimale ontwikkeling van de kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 20 jaar. Het kinderrevalidatieteam richt zich niet alleen op de medische problematiek maar op alle aspecten van de ontwikkeling van de leerling. Het doel is het bereiken van een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. Om dit te bereiken werken we samen met alle betrokkenen vanuit onderwijs en revalidatie op basis van het EKEP (Eén Kind Eén Plan).

Het revalidatieteam is gespecialiseerd in :

  • Kinderen met een ernstige meervoudige beperking
  • Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen
  • Gangbeeldanalyse
  • Therapeutisch zwemmen
  • Kinderen met complexe zitproblematiek
  • Communicatie ondersteuning
  • Ouderparticipatie

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de Mytylschool in Roosendaal.

Meer informatie

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de Mytylschool in Roosendaal.