Sociaal-emotioneel functioneren (4 - 12 jaar)

terug

In de schoolleeftijd gebeurt er veel bij het kind op sociaal-emotioneel niveau. Het ontwikkelt een eigen persoonlijkheid waarbij het zich aanpast aan verwachtingen en gedragingen vanuit de sociale context (zoals thuis, school en de sportvereniging). Het kind ontwikkelt zijn emoties, zijn zelfbeeld en wordt zich steeds meer bewust van zichzelf en de ander.

De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten op zichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen.

De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en daar goed mee om te gaan.

Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, ontwikkelt het zich minder soepel. Dit kan allerlei oorzaken hebben, van een trauma of een lastige thuissituatie, tot het leren omgaan met een beperking en veel ziek zijn en/of in het ziekenhuis liggen. 

Vragen die u als ouder kunt hebben:

  • Mijn kind heeft steeds meer last van woedeaanvallen, hoe komt dit en hoe kunnen we ermee omgaan?
  • Mijn kind is erg faalangstig, hoe kunnen we hem helpen?
  • Mijn kind vindt het lastig om contact te maken met leeftijdsgenootjes, waardoor komt dit?
  • Mijn kind heeft weinig plezier en is vaak verdrietig, hoe kunnen we hem helpen?

Binnen ons revalidatieteam kunnen wij begeleiden en ondersteunen door:

  • Het trainen van de executieve functies (bijvoorbeeld werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit).
  • Het vergroten van een positief zelfbeeld.
  • Onderzoeken om inzicht te krijgen in het sociaal -emotioneel functioneren en hierbij de passende begeleiding op af te stemmen.
  • Leren omgaan en samenwerken met leeftijdsgenoten.