Specialisaties

terug

Bij het benoemen van kennisgebieden of specialisaties, zijn we nooit compleet. We kijken naar de mogelijkheden en beperkingen en de hulpvraag van kind en ouders. Uiteraard is het daarbij belangrijk kennis te hebben van de diagnose (als deze gesteld is). Ons kinderrevalidatieteam volgt de laatste ontwikkelingen en we hebben verschillende specialisten in ons team. 

Voor meer inhoudelijke informatie over ziektebeelden en diagnoses verwijzen wij naar de websites Kinderneurologie, platform VKS, platform SOLK en het NSSI. Meer interessante websites vindt u hier.

Algemene ontwikkelingsachterstand

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich (veel) langzamer dan hun leeftijdsgenoten. Ze gaan bijvoorbeeld later rollen, zitten, staan, lopen of praten. Vaak zijn er vanaf de geboorte al (lichamelijke) klachten. Soms wordt een ontwikkelingsachterstand pas later duidelijk. In dat geval kan het zijn dat de ontwikkeling van het kind stopt of zelfs achteruit gaat. 

Sensorische Informatieverwerkingsproblemen

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Het kind kan snel overprikkeld en in paniek zijn of juist heel veel extreme bewegingen opzoeken of zelf harde geluiden maken. 

Spierziekten

Kinderen met een spierziekte ontwikkelen zich in bepaalde opzichten anders dan leeftijdgenootjes. Wat dat verschil met andere kinderen precies inhoudt, hangt af van het type spierziekte en op welke leeftijd de spierziekte zich openbaart. Een kind met een spierziekte leert al jong te incasseren, vooral als hij in de loop van zijn kinderjaren spierkracht verliest, activiteiten moet opgeven en aangewezen raakt op hulpmiddelen. 

Bewegingsstoornissen

Kinderen met bewegingsstoornissen willen wel bewegen, maar kunnen niet goed gedoseerd bewegen. Ze bewegen teveel of te weinig of er is sprake van onwillekeurige bewegingen. Bekende bewegingsstoornissen zijn Cerebrale Parese of Niet Aangeboren Hersenletsel. Bewegingsstoornissen (of beweegstoornissen) is een verzamelnaam voor een grote groep aandoeningen. 

Developmental Coordination Disorder

Kinderen met DCD hebben lichte problemen met het goed afstemmen en of coördineren van hun bewegingen waardoor ze een achterstand hebben in hun motorische ontwikkeling. Er is vaak sprake van een lage spierspanning, een laat ontwikkelde grove- en fijne motoriek, onrust, spraak-, gedrags- en leerproblemen. Het komt voor bij circa 1 op de 10 kinderen (vaker bij jongens).

Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Kinderen met ALK hebben aanhoudende lichamelijke klachten die beperkingen geven in het dagelijks functioneren of waarbij op een andere manier veel last wordt ervaren. Bij medisch onderzoek is geen aandoening vastgesteld die de klachten voldoende kan verklaren. Er kan sprake zijn van functionele buikpijn, chronische hoofdpijn en/of -moeheid en chronische pijn van het bewegingsapparaat. 

Interactie- en gedragsproblemen

Kinderen met intereactie- en/of gedragsproblemen vertonen probleemgedrag als zij boos of gefrustreerd zijn. Bij sommige kinderen komen juist kenmerken voor van ongevoeligheid en emotieloosheid. Ze lijken weinig bezorgd over de gevoelens van anderen. Als ze iets fout hebben gedaan, laten ze weinig spijt of schuldgevoel zien. De interactie met ouder en omgeving kan bepalend zijn en kan zowel een negatieve als positieve uitwerking hebben op het gedrag.

Syndromen

Kinderen met een syndroom hebben een ernstige ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking, die vaak gepaard gaat met meerdere lichamelijke aandoeningen. Vaak betreft het een zeldzame erfelijke aandoening. De zorg voor en begeleiding is vaak intensief en complex.