Zelfredzaamheid (4 - 12 jaar)

terug

Voor een kind kan ‘zelf dingen doen’ leiden tot veel succeservaringen. De begeleiding van een ouder is hierbij belangrijk. De succeservaringen zorgen ervoor dat  het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van het kind groeien. Zelf dingen doen (en dit positief ten einde brengen) stimuleertom nog meer dingen zelf te leren en te ontdekken.

Een belangrijk onderdeel van zelfredzaamheid op deze leeftijd is de zelfverzorging. Hieronder wordt verstaan het verzorgen van je eigen lichaam, jezelf kleden, eten en drinken, toiletgang en persoonlijk hygiëne. Ook regie in het maken van je huiswerk, het zelf naar school kunnen gaan, de vrijheid om vriendjes te bezoeken en buiten te spelen. Je veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Leren om probleemoplossend te denken.

Werken aan het vergroten van vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid of het ondersteunen van ouders om de zelfverzorging goed te laten verlopen is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de kinderrevalidatie. Het is een breed speerpunt dat vaak in verschillende vormen van therapie en verschillende doelen terug komt. 

Vragen die u als ouder kunt hebben:

  • Mijn kind eet nog altijd met zijn handen, ookal is hij 6 jaar. Kan hij leren met bestek te eten?
  • Mijn kind vindt het vreselijk om te douchen en gilt alles bij elkaar, hoe komt dit?
  • Het lukt mijn kind (7 jaar) nog steeds niet om zichzelf aan en uit te kleden, alles zit achterstevoren. Wat te doen?
  • Mijn kind kan nog niet zelf naar school fietsen, leeftijdsgenootjes kunnen dit wel. Hij schat het verkeer slecht in. Kan hij dit leren?

Binnen ons revalidatieteam kunnen wij begeleiden en ondersteunen door:

  • Tips en adviezen geven ten aanzien van eet- en drinkmateriaal en de wijze van eten en drinken.
  • Tips en adviezen geven over het stimuleren van het bijv. zelf aan- en uitkleden en dagelijkse verzorging.
  • Advies geven over de dagelijkse verzorging bij een motorische beperking.