Ziekte van Parkinson & atypisch parkinsonisme

terug

Bij de ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen af die de stof dopamine produceren in de hersenen. Middels dopamine communiceren hersendelen met elkaar en worden verschillende lichaamsfuncties bestuurd. Doordat de hersencellen die dopamine produceren afsterven, komt er minder dopamine vrij en worden signalen dus minder goed doorgestuurd door het zenuwstelsel. Parkinson is een progressieve ziekte, waarbij men meestal langzaam steeds verder achteruit gaat.

Bij de ziekte van Parkinson werkt de “automatische piloot” niet zo goed meer. Bepaalde processen in het lichaam, zoals bewegen, gaan niet meer vanzelfsprekend en moeten meer bewust gebeuren. Het klachtenbeeld bij de ziekte van Parkinson verschilt per persoon. Motorische problemen die bij veel mensen met Parkinson voorkomen, zijn:

 • Problemen met evenwicht en balans
 • Trillen (tremor) van de handen
 • Trager worden in het bewegen
 • Moeite met starten van bewegingen
 • Moeite met “automatisch” bewegen
 • Stijfheid van de spieren
 • “Bevriezen” van de benen tijdens het lopen, alsof men aan de grond geplakt staat (freezing)

Naast de motorische symptomen die horen bij de ziekte van Parkinson, zijn er ook niet-motorische symptomen te herkennen, zoals:

 • Cognitieve problemen (problemen met het denken)
 • Reukverlies
 • Slaapproblematiek
 • Obstipatie
 • Stemmingsproblematiek

Sommige ziektebeelden lijken in het begin erg op de ziekte van Parkinson, maar zijn op bepaalde vlakken toch anders. Deze ziektebeelden vallen onder de atypische Parkinsonismen. Hieronder vallen Multipele systeem atrofie (MSA), Progressieve supranucleaire paralyse (PSP), Corticobasale degeneratie (CBDG), Vasculair parkinsonisme, medicamenteus parkinsonisme, toxische parkinsonisme en Lewy body dementie (LBD). 

Het Bravis ziekenhuis biedt multidisciplinaire revalidatiebehandeling aan voor patiënten met de ziekte van Parkinson en atypisch parkinsonisme. Er wordt gestart met een screeningsfase, om te beoordelen of een multidisciplinair behandeltraject het meest passend is. De revalidatiearts en de verschillende disciplines, bepalen samen met u en uw naasten of er een revalidatietraject gestart wordt.

De behandeling bij patiënten met de ziekte van Parkinson of atypisch Parkinsonisme kan heel breed zijn, aangezien er zich een grote verscheidenheid aan problemen kan voordoen. Meestal wordt er vanuit de behandelend neuroloog gestart met medicamenteuze behandeling, soms kan een hersenoperatie (deep brain stimulation) een uitkomst bieden. De revalidatiebehandeling is vooral gericht op het zo goed mogelijk (blijven) functioneren binnen de verschillende leefgebieden. Het doel is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren met de problemen die ontstaan bij de ziekte van Parkinson. De behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op het verbeteren van de mobiliteit door het aanleren van compensatiestrategieën, het leren omgaan met de cognitieve problemen (problemen in het denken), het oefenen met spreken en slikken maar ook het omgaan met de psychologische en sociale problematiek.