Kinderteam Bravis Kinderrevalidatie

terug

Ons volledige team kinderrevalidatie bestaat uit de kinderrevalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, medisch maatschappelijk werker, medisch psycholoog (danwel orthopedagoog) of kind- en jeugdpsycholoog, diëtist, en - in het geval van onze integrale peutergroep - pedagogisch medewerker. We werken nauw met elkaar samen. 

Kinderrevalidatiearts

Wanneer uw kind wordt verwezen naar de afdeling kinderrevalidatie, komt u voor een intake bij een kinderrevalidatiearts. Tijdens de intake wordt samen met u en uw kind een plan gemaakt wat het revalidatieteam gaat doen en wie daarbij betrokken worden. Soms komt uw kind maar een paar keer bij de kinderrevalidatiearts en soms wordt gekozen voor bijvoorbeeld een halfjaarlijkse controle gedurende een langere periode.

De kinderrevalidatiearts is verantwoordelijk voor het te volgen behandelplan, hij of zij stuurt het behandelteam aan en is het centrale aanspreekpunt voor kind en ouder. Daarnaast is de revalidatiearts verantwoordelijk voor een aantal medische zaken.

 • revalidatie (6 van 6).jpg

  Alice Bickerstaffe

  Revalidatiearts

  BIG-nummer 99909853701
 • revalidatie (1 van 6).jpg

  Leonie van Immerseel

  Revalidatiearts

  BIG-nummer 39915926201

Kinderfysiotherapeut

De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Ieder op zijn eigen tempo. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun motoriek en zintuigen. Wanneer dit niet vanzelf gaat, kunnen kinderen thuis, op school en/of op de sportvereniging niet gemakkelijk meekomen met leeftijdsgenootjes. 

Onze kinderfysiotherapeut heeft aandacht voor het motorisch functioneren, conditie en kracht, houding en beweging en sport. Ook wordt advies en begeleiding gegeven bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen, zoals een loophulpmiddel of statafel.

 • Anita van Delft.jpg

  Anita van Delft

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 49033667804
 • Annelies Sonverijn-Dubbelman fysiotherapeut mytylschool.jpg

  Annelies Souverijn

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 39033506504
 • Desiree schuurbiers kinderfysiotherapeut mytylschool.jpg

  Desiree Schuurbiers

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 69910169604
 • Heleen Jansen fysiotherapeut mytylschool.jpg

  Heleen Jansen

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 19065527504
 • Jacqueline de Boer mytylschool.jpg

  Jacqueline de Weerdt

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 49035455004
 • kimm.png

  Kim van Laarhoven

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 99915335804
 • Margitte Knipscheer.jpg

  Margit Knipscheer

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 79034150704
 • revalidatie (4 van 6).jpg

  Sanne Nefs

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 99917120604
 • Rick-removebg-preview.png

  Rick van Vliet

  Fysiotherapeut

  BIG-nummer 39917250604

Ergotherapeut

Onze ergotherapeut richt zich op het verbeteren van activiteiten van het dagelijks leven en het stimuleren van de ontwikkeling van een kind. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn hierbij erg belangrijk.

Er wordt gewerkt aan fijne motoriek, cognitieve en spelontwikkeling, prikkelverwerking en zelfredzaamheid bij ADL taken en arbeid. Ook wordt advies en begeleiding gegeven bij de aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, woonvoorzieningen of een aangepaste fiets.

 • Leontine Meeder.jpg

  Leontine Meeder

  Ergotherapeut

 • lotte.png

  Lotte Machielsen

  Ergotherapeut

 • Maaike Bellemakers ergotherapeut.jpg

  Maaike Bellemakers

  Ergotherapeut

 • Nikki-removebg-preview.png

  Nicky Franken

  Ergotherapeut

 • Renato Corrias ergotherapeut mytylschool.jpg

  Renato Corrias

  Ergotherapeut

 • Rivke_portret-removebg-preview.png

  Rivke Glijn

  Ergotherapeut

 • Wilma Buijs.jpg

  Wilma Buijs

  Ergotherapeut

Logopedist

Onze logopedist onderzoekt, stimuleert en geeft adviezen over de ontwikkeling van het kind op het gebied van spraak, taal, eten en drinken, gehoor, stem en diverse vormen van ondersteunde communicatie.

Een aparte specialisatie binnen de logopedie is de preverbale logopedie, bedoeld voor kinderen met eet- en drinkproblemen. Dit kan drinken uit de fles of beker zijn, maar ook het eten van vaste voeding. De logopedist kan bijvoorbeeld helpen als  een kind moeite heeft met kauwen of als hij zich regelmatig verslikt. De preverbaal logopedist onderzoekt waarom een kind niet wil of kan eten of niet durft te eten en maakt samen met u als ouder een behandelplan. 

 • Annemarie bierbooms logopedist mytylschool.jpg

  Annemarie Bierbooms

  Logopedist

 • Anous Vonk.jpg

  Anoes Vonk

  Logopedist

 • Daphne van Schilt- van Dijk logopedist.jpg

  Daphne van Schilt

  Logopedist

 • Gerina Hitzert logopedist .jpg

  Gerina Hitzert

  Logopedist

 • Kathelijne Lambregts-Duijvenstein logopedist mytylschool.jpg

  Kathelijne Lambregts

  Logopedist

 • leontine Heldens.jpg

  Leontien Heldens

  Logopedist

 • Nicole Dekkers.jpg

  Nicole Dekkers

  Logopedist

 • Sanne Segers.jpg

  Sanne Segers

  Logopedist

 • Suzanne Voermans.jpg

  Suzanne Voermans

  Logopedist

Medisch maatschappelijk werker

Onze medisch maatschappelijk werker geeft kortdurende hulpverlening op psychosociaal, relationeel en maatschappelijk gebied. Ook wordt er begeleiding geboden aan ouders ten aanzien van gedrags- of opvoedingsproblemen, dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en verwerkings- en acceptatieproblematiek.

Het versterken van de competenties van de ouders en het gezin staat hierin centraal. Er wordt gekeken naar het vergroten van de eigen kracht van het gezin, eventueel door inzetten van het eigen netwerk of doorverwijzing naar externe hulpverlening. Daarnaast is er aandacht voor het bieden van materiële hulpverlening, zoals het geven van informatie, ondersteuning bij de aanvraag van (her) indicaties en praktische wet- en regelgeving.

 • Annemarie Jansen Maatschappelijk werker mytylschool.jpg

  Annemie Jansens

  Medisch Maatschappelijk werker

 • Rosanne Stoffer.jpg

  Rosanne Stoffer

  Medisch maatschappelijk werker

 • Netty-removebg-preview (1).png

  Netty de Lima

  Medisch maatschappelijk werker

Kind - en jeugdpsycholoog

Onze kind- en jeugdpsycholoog onderzoekt wat er speelt op kindniveau, maar ook wat er aan de hand is in de interactie met diens omgeving. Zij brengt in kaart: wat heeft dit kind, in dit gezin en in deze omgeving nodig. Ook kan het ontwikkelingsniveau van een kind worden onderzocht.

De dynamiek achter gedrag wordt verhelderd. Ze zorgt ervoor dat duidelijk is wat het kind drijft en werkt doelgericht aan het herstellen van de nieuwsgierigheid en de compassie van opvoeders (ouders, leerkrachten) voor het kind.

De kind- en jeugpsycholoog kan handelingsadviezen bij specifieke problemen geven, maar geeft ook adviezen bij ‘alledaagse’ opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek, zoals bijvoorbeeld: "wat moeten we met een kind dat pest of gepest wordt?".

 • Annemieke.jpg

  Annemieke Snelleman

  Gezondheidszorgpsycholoog

  BIG-nummer 49060540825
 • Rooij, S. de. Medische psychologie.jpg

  Sanne de Rooij

  Gezondheidszorgpsycholoog

  BIG-nummer 19927601625

Diëtist

Wanneer de groei van uw kind niet goed gaat, of wanneer er andere problemen zijn betreft het eten en/of drinken, kan onze diëtist een helpende hand bieden. De diëtist is deskundig in advies geven over de problematiek van de voeding in relatie tot groei en metabole stoornissen of andere ziekten. 

De diëtist kan op verschillende gebieden adviseren en meedenken vanuit zijn/haar expertise en deskundigheid bij voedings- of eetproblemen, flesvoeding of gebruik van drink- en sondevoeding, advies over gezonde voeding en vragen over groei en gewicht.

 • Charissa Boshouwers.jpg

  Charissa Boshouwers

  Dietist

 • Inge de Kok.jpg

  Inge de Kok

  Dietist

 • Judith Diepenmaat.jpg

  Judith Diepenmaat

  Diëtist

Secretariaat en planning

De planner / secretaresse is de eerste aanspreekpersoon voor de afdeling kinderrevalidatie. Ze handelt inkomende communicatie (zoals telefoon, mail en post) af, maakt en verzet afspraken en is in grote lijnen betrokken bij alle processen. 

 • Hester Post.jpg

  Hester Post

  Secretariaat en planning

 • Natalie Hamer.jpg

  Natalie Hamer

  Secretariaat en planning

 • Miryam Devisch.jpg

  Miryam Devisch

  Secretaresse

 • Anniek_studio-removebg-preview (1).png

  Anniek Rousch

  Secretariaat en planning

 • Saskia van Ostaaij Mous

  Secretariaat en planning

Management

De zorgmanager en teamleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van optimale revalidatiezorg binnen het team Kinderrevalidatie.

 • Peter Reijnaars.jpg

  Peter Reijnaars

  Zorgmanager Revalidatie

 • Marieke Schreuders, teamleider.jpg

  Marieke Schreuders

  Teamleider Kinderrevalidatie